Slávnostné zastupiteľstvo: V Michalovciach odovzdali ceny mesta a primátora, FOTO

V Michalovciach odovzdávali ceny mesta a primátora a udelené bolo taktiež aj čestné občianstvo. Pozrite si, komu sa ušlo pocty.

Michalovskí poslanci sa aj tento rok stretli na slávnostnom zastupiteľstve, kde odovzdali ocenenia jednotlivcom, kolektívom a udelili aj čestné občianstvo.

Zdroj: Mesto Michalovce.sk

Čestné občianstvo

Čestné občianstvo získala Nelly Petrova Gorchakova za zásluhu o rozvoj partnerských vzťahov a ich dlhoročné udržiavanie medzi mestami Michalovce a Kavarna v Bulharsku. „Čestné občianstvo sa udeľuje osobám, ktoré mali vzťah k mestu a ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta, šírenie dobrého mena mesta doma alebo v zahraničí,“ vysvetlila radnica. Ľuďom, ktorí obohatili určitú oblasť života tvorivými činmi, prispeli značnou mierou k zlepšeniu priateľstva či medziľudských vzťahov.

Zdroj: Mesto Michalovce.sk

Cena primátora

Cena primátora sa udeľuje jednotlivcom alebo kolektívom, najmä za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech mesta, tým, ktorí sa významnou mierou pričinili o likvidáciu následkov živelnej pohromy, víťazom spoločenských, žiackych alebo študentských medzinárodných súťaží alebo za umiestnenie v týchto súťažiach do tretieho miesta a podobne.

Ocenení:

Zdroj: Mesto Michalovce.sk
 • Denisa Macková za reprezentáciu mesta na slovenských a medzinárodných súťažiach v kategóriách fitness bikiny ženy a fitness bikiny juniorky do 23 rokov.
 • Dominika Kincelová za významnú reprezentáciu mesta v jude, za reprezentáciu SR v kategórii dorastenky 2013 – 2015 a v kategórii juniorky od roku 2016.
 • Družstvo dorastu HK mládež Michalovce za víťazstvo v 1. lige dorastu v sezóne 2015/2016, za víťazstvo v baráži o extraligu a následný postup do extraligy.
 • Eva Hlodinková za 25-ročné pôsobenie v Okresnej rade Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Michalovciach vo funkcii predsedníčky a za organizovanie podujatia Srdce ako dar.
 • Jindřiška Germušková pri príležitosti 30. výročia založenia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Michalovciach ako jeho zakladateľke a pri príležitosti životného jubilea.
 • Ing. Milan Lichvár, CSc. za významnú činnosť vo výskumnej oblasti – je autorom 30 vynálezov a spoluautorom ďalších 70 vynálezov udelených úradmi pre vynálezy a objavy v Prahe a v Banskej Bystrici.
 • Anetta Vargová za podiel na rozvoji umeleckého školstva v meste Michalovce a v rámci Slovenska a pri príležitosti okrúhleho životného jubilea.
 • PaedDr. Ladislav Majoroši za zásluhy o rozvoj kultúry v meste a pri príležitosti životného jubilea.
Zdroj: Mesto Michalovce.sk
 • Michal Oros za intenzívne zapájanie sa do kultúrneho a spoločenského diania v meste. Ako fotograf dokumentuje všetky významné udalosti v meste Michalovce.
 • Materská škola, Leningradská 1 pri príležitosti 30. výročia činnosti školy.
 • Kornel Mikita za zásluhy o rozvoj hádzanej v Michalovciach pri príležitosti 60. výročia vzniku mužskej hádzanej v Michalovciach
 • Mgr. František Urban za pôsobenie v úlohe trénera hádzanárskeho družstva žien IUVENTA Michalovce, ktorému sa druhýkrát za sebou podarilo získať tripple; t. j. Slovenský pohár, majster Slovenska a víťaz WHIL.
 • Spojená škola internátna pri príležitosti 40. výročia vzniku školy.
 • Václav Bober za úspešnú všestrannú reprezentáciu mesta Michalovce v hokeji, futbale, basketbale, ale najintenzívnejšie v hádzanej. Je jedným zo zakladateľov mužskej hádzanej v roku 1956.
 • Futbalové družstvo žien MFK Zemplín za postup do najvyššej futbalovej súťaže.
Zdroj: Mesto Michalovce.sk

Cena mesta

Cenu Mesta Michalovce dostávajú jednotlivci alebo kolektívy najmä za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Taktiež za významný prínos o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí, pri záchrane ľudských životov a majetku mesta i jeho občanov.

Ocenení:

 • Ing. Ján Ďurovčík, CsC. za celoživotnú prácu v prospech mesta a okresu Michalovce a pri príležitosti 50. výročia turizmu na Zemplínskej šírave.
 • Viliam Kohút za celoživotnú aktívnu činnosť v oblasti juda ako pretekár a tréner a pri príležitosti významného životného jubilea.
 • PaedDr. Július Harbuľák za zásluhy o rozvoj hádzanej v Michalovciach pri príležitosti 60. výročia vzniku mužskej hádzanej v Michalovciach.
 • Mgr. Rudolf Gadomský pri príležitosti 60. výročia vzniku mužskej hádzanej v Michalovciach, za veľký podiel na rozvoji školstva v meste a za desaťročné pôsobenie vo funkcii riaditeľa Gymnázia Pavla Horova.
 • In memoriam Ivan Mochorovský za rozvoj kultúrneho života v meste – malé javiskové formy, konferovanie kultúrnych akcií, zakladateľ Horovovho Zemplína a folklórnej skupiny Hnojňane.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z MIchaloviec a okolia

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame