V Michalovciach sa idú preberať podstatné témy: Tieto čakajú na mestských poslancov

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Michalovciach sa zídu na aprílovom zasadnutí, aby prerokovali niekoľko zaujímavých bodov. Pozrite si, čo všetko ich čaká.

Ilustračný obrázok k článku V Michalovciach sa idú preberať podstatné témy: Tieto čakajú na mestských poslancov
Zdroj: Dnes24.sk

Primátor mesta Viliam Zahorčák zvolal XV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach, ktoré sa uskutoční v utorok 25. apríla o 10:00 hodine. To prebehne v malej zasadačke MsKS Michalovce na I. poschodí. Týmto témam sa budú michalovskí poslanci venovať.

Podrobný program rokovania

 • 1. Otvorenie
 • 2. Voľba návrhovej komisie
 • 3. Informatívna správa o prijatých uzneseniach MsR Michalovce za obdobie marec – apríl 2017
 • 4. Informatívna správa o riešení interpelácií vznesených na XIV. zasadnutí MsZ Michalovce vo februári 2017
 • 5. Správa o výsledkoch kontrol
 • 6. Záverečný účet mesta Michalovce za rok 2016
 • 7. Rozpočtové opatrenie č. 2
 • 8. Výročná správa o činnosti MsKS Michalovce za rok 2016
 • 9. Výročná správa o činnosti TaZS mesta Michalovce za rok 2016
 • 10. Majetkovoprávne záležitosti
 • 11. Prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Michalovce
 • 12. Pohľadávky a iné majetkové práva Mesta
 • 13. Informácia o zmene Organizačného poriadku a organizačnej štruktúry Mestského úradu v Michalovciach
 • 14. Interpelácie
 • 15. Rôzne
 • 16. Záver

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Michaloviec a okolia

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame