Najlepší na Michalovce24.sk

 1. Martin Urban (68.5s) 80%
 2. Tibor Tabak (64.77s) 70%
 3. Peter Zapaticky (52.58s) 60%
 4. Aisha ... (57.25s) 40%
 5. Netvorko Rozbijačik (74.62s) 40%
 6. Maria Kužmova (78.05s) 40%
 7. Glorika Šípošová (119.24s) 40%
 8. Maja Bobikova (153.07s) 40%

Najlepší hráči

 1. Martin Urban (68.5s) 80%
 2. Tibor Tabak (64.77s) 70%
 3. Peter Zapaticky (52.58s) 60%
 4. Aisha ... (57.25s) 40%
 5. Netvorko Rozbijačik (74.62s) 40%
 6. Maria Kužmova (78.05s) 40%
 7. Glorika Šípošová (119.24s) 40%
 8. Maja Bobikova (153.07s) 40%