Najlepší na Michalovce24.sk

  1. Monika Marcinková (63.81s) 80%
  2. Viera Čorná (58.19s) 60%
  3. Gabriel Kačo (46.97s) 50%
  4. Anna Tomková (130.72s) 40%
  5. wrweqr tewtwe (60.62s) 20%

Najlepší hráči

  1. Monika Marcinková (63.81s) 80%
  2. Viera Čorná (58.19s) 60%
  3. Gabriel Kačo (46.97s) 50%
  4. Anna Tomková (130.72s) 40%
  5. wrweqr tewtwe (60.62s) 20%