Najlepší na Michalovce24.sk

  1. Alena Štefaničová (64.85s) 90%
  2. Silvia Tušimová (43.73s) 80%
  3. Monika Čižmarova (58.85s) 80%
  4. Iveta Soročinová (55.03s) 60%

Najlepší hráči

  1. Alena Štefaničová (64.85s) 90%
  2. Silvia Tušimová (43.73s) 80%
  3. Monika Čižmarova (58.85s) 80%
  4. Iveta Soročinová (55.03s) 60%