Najlepší na Michalovce24.sk

 1. Dávid Marcin (30.92s) 100%
 2. martina szabadosova (33.63s) 100%
 3. e l (47.71s) 100%
 4. Viera Čorná (36.24s) 90%
 5. Anna Tomková (40.88s) 90%
 6. Silvia Tušimová (45.82s) 90%
 7. JOZEF ČOPŇAK (58.33s) 90%
 8. Peter Bilohuščin (58.73s) 90%
 9. Tibor Tabak (64.09s) 80%
 10. Bianka Maďarová (57.33s) 70%

Najlepší hráči

 1. Ľubomír Hudačko (24.2s) 100%
 2. Zuzana Janičkanová (28.76s) 100%
 3. Barbora Mihoková (29.42s) 100%
 4. Dávid Marcin (30.92s) 100%
 5. Janka Hiščarová (31.65s) 100%
 6. martina szabadosova (33.63s) 100%
 7. Michal Sládek (34.16s) 100%
 8. Alena Mojžišová (37.04s) 100%
 9. Lenka Večurkovská (37.25s) 100%
 10. Matej Štefuš (37.79s) 100%