Hlavnej kontrolórke Michaloviec schválili poslanci odmenu takmer 5000 eur

Hlavnej kontrolórke mesta Michalovce Marte Bobovníkovej schválili mestskí poslanci na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí odmenu. Jej výška predstavuje sumu takmer 5000 eur.

Ilustračný obrázok k článku Hlavnej kontrolórke Michaloviec schválili poslanci odmenu takmer 5000 eur
Foto: Veronika Ondo-Cholewová / Zdroj: Dnes24.sk

Ako informovala Mária Stričková z radnice, obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 percent z jeho mesačného platu. Podľa predloženého materiálu sa ju poslanecký zbor rozhodol udeliť „vo výške 20 percent zo súčtu jej vyplatených platov za obdobie január až december roku 2017“. Dôvodí kvalitne odvedenou prácou v tomto roku. Odmena je splatná v najbližšom výplatnom termíne zamestnávateľa.

Plat hlavného kontrolóra je taxatívne určený zákonom o obecnom zriadení. Predstavuje súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov obce. Michalovce sú v kategórii do 50 000, pre ktorú platí koeficient 2,24.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame