Mesto Michalovce plánuje vstúpiť do Smart Cities klubu: O čo ide?

Mesto Michalovce prezradilo, že má záujem o vstup do Smart Cities klubu. Prečítajte si, o čo vlastne ide a aj ďalšie zaujímavé podrobnosti.

Veronika Ondo-Cholewová
Ilustračný obrázok k článku Mesto Michalovce plánuje vstúpiť do Smart Cities klubu: O čo ide?
Foto: Veronika Ondo-Cholewová / Zdroj: Dnes24.sk

Michalovce plánujú vstúpiť do Smart Cities klubu. Smart City je nový prístup v rozvoji miest a mestských regiónov, ich spravovaní a plánovaní, ktorý využíva inovácie. Prečítajte si podrobnosti.

Inteligentné mestá

Michalovce v súvislosti so Smart City zverejnilo, že v mestách sa najvýraznejšie prejavujú pretrvávajúce spoločenské, hospodárske, či environmentálne problémy, súčasne mestá ponúkajú stále nové a efektívnejšie riešenia pre kvalitnejší život ľudí. Mestá sú liahňami inovácií, nových technológií, ale aj zdrojom mnohých výziev.

„Koncept inteligentných miest Smart city v sebe spája niekoľko zložiek: inovatívne využitie informačných technológií, efektívnu dopravu, udržateľnú spotrebu energií, čisté životné prostredie. Európska komisia a Európsky parlament vnímajú inteligentné mestá ako kľúčové prvky pre budúcnosť Únie,“ zverejnila michalovská radnica.

Smart cities klub

Podľa informácií z Mestského úradu Michalovce, mesto v rámci niektorých projektov implementuje inovatívne riešenia a technologické novinky, avšak tieto riešenia nie sú postačujúce.

„Osvedčené postupy si môžu mestá vymieňať v rámci rôznych platforiem. Takouto originálnou neformálnou platformou slúžiacou na zdieľanie skúsenosti a spoluprácu medzi vedením miest a expertmi pri príprave stratégií a programov na ceste k Smart City je na Slovensku Občianske združenie Smart cities klub,“ uviedla radnica.

„Na základe nižšie uvedeného má Mesto záujem o vstup do uvedeného Občianskeho združenia, o využívanie všetkých výhod, ktoré toto členstvo ponúka. Vstup mesta do OZ je podmienený ročným členským príspevkom vo výške 1 500 €,“ zverejnila radnica.

Cieľom Smart Cities klubu je:

 • Získavať podporu ľudí a zvyšovať kvalitu života ľudí v mestách
 • Vytvoriť pilotné schémy pôsobenia Smart Cities vo vybraných tematických oblastiach
 • Pilotné mestá šíria a zdieľajú poznatky
 • Získanie podpory pre pilotné mestá
 • Príprava na možnosti získavania externých zdrojov
 • Value for money“ – najlacnejšie vs. najefektívnejšie
 • Príprava podkladov pre budúce programové obdobie – dôraz na finančne návratné projekty

Členstvom v klube mestá získavajú:

 • Možnosť zúčastňovať sa na klubových aktivitách
 • Stretnutia s expertným zborom poradcov
 • Vstup do medzinárodných projektov
 • Prístup k databázam zahraničných expertov
 • Prístup k možnostiam financovania Smart Cities projektov
 • Možnosť zúčastňovať sa zahraničných študijných ciest organizovaných klu­bom
 • Aktívnu spoluprácu a podporu na ceste k Smart City

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Michaloviec a okolia

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk