Michalovce majú odklepnutý rozpočet na rok 2019: Hospodáriť budú s približne 35 miliónmi

Michalovská samospráva má schválený rozpočet na budúci rok. Hospodáriť bude s približne 35 miliónmi eur.

Ilustračný obrázok k článku Michalovce majú odklepnutý rozpočet na rok 2019: Hospodáriť budú s približne 35 miliónmi
Zdroj: Dnes24.sk

Poslanci mestského zastupiteľstva spomínaný rozpočet odobrili na svojom októbrovom rokovaní. Bežné a kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 34,88 milióna eur, výdavky v sume 31,48 milióna eur. Príjmové peňažné operácie predstavujú 315 250 eur a výdavkové 3 715 200 eur.

O rozpočte podrobnejšie

„Rozpočet mesta bez finančných operácií je predložený ako prebytkový vo výške 3,4 milióna eur a je ním krytý schodok finančných operácií v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách,“ uviedla na zastupiteľstve predkladateľka materiálu, vedúca finančného odboru na Mestskom úrade v Michalovciach Oľga Bereznaninová s tým, že rozpočet mesta je vyrovnaný.

Ako ďalej uviedla, v jeho príjmovej časti sú zapracované zvýšenia podielových daní, daňové príjmy súvisiace s prijatými všeobecne záväznými nariadeniami mesta, platnými zmluvnými vzťahmi, vrátane predpokladaného preneseného výkonu štátnej správy. Výdavková časť zohľadňuje podľa nej všetky legislatívne zmeny v oblasti odmeňovania zamestnancov vo verejnej správe a zákonnú valorizáciu miezd hlavne v oblasti školstva.

„Zároveň výdavky zohľadňujú prevádzkové potreby mesta za rešpektovania taktiež všetkých platných zmluvných vzťahov, ktoré sú pre dané rozpočtové obdobie platné, a zároveň vychádza aj z plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja,“ doplnila.

Spomenula, že mesto plánuje v budúcom roku pokračovať v investičných aktivitách, na ktoré získalo nenávratné finančné prostriedky (NFP) v tomto roku, ale nedošlo k ich ukončeniu. Ide o projekt regenerácie medziblokových priestorov na sídlisku Západ, na ktorý sú v rámci kapitálových výdavkov rozpočtované zdroje z NFP vo výške takmer 700 000 eur. Rovnako tak chce dokončiť rekonštrukciu Materskej školy na Ulici S. H. Vajanského a dobudovať cyklotrasu Centrálna mestská zóna – Biela hora.

V rozpočte sú zahrnuté aj financie na projekt v rámci programu cezhraničnej spolupráce HU-SK-RO-UA, ktorý podľa materiálu pomôže zrekonštruovať národnú kultúrnu pamiatku Zlatý býk. Rozpočet počíta okrem iného tiež s rekonštrukciou tepelného hospodárstva na sídlisku SNP, nákupom nových kamier a monitorov, rekonštrukciou futbalového ihriska pri Základnej škole na Okružnej ulici či vybudovaním bezbariérových priestorov v Michalovskom domove seniorov.

Predložili ho v predstihu

V najdôležitejšom dokumente mesta sú v budúcoročných výdavkových operáciách okrem iného zahrnuté aj peniaze na splátky za rekonštrukciu ciest a chodníkov v celkovej výške 1 985 000 eur. „Splátky za zrekonštruovaný futbalový štadión predstavujú pre rok 2019 sumu 230 200 eur, čím dôjde k ukončeniu splácania,“ uvádza sa v materiáli.

Podľa mesta rozpočet na budúci rok predložili zastupiteľstvu na schválenie v predstihu najmä preto, aby po blížiacich sa voľbách nedošlo ku prípadným komplikáciám. Rozpočet podľa neho nie je natoľko zaväzujúci, aby nové zastupiteľstvo nemohlo v rámci neho prijímať úpravy, aj čo sa týka investičných aktivít.

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Michaloviec a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR