Nezamestnanosť mladých ľudí: Aká je situácia v okresoch Dolného Zemplína?

Okresy Michalovce, Sobrance a Trebišov majú dlhodobo vysokú nezamestnanosť a v tomto regióne nie je jednoduché nájsť si prácu. Hovoriť by o tom mohli najmä mladí absolventi a ľudia nad 50 rokov.

Ondrej Petričko
Ilustračný obrázok k článku Nezamestnanosť mladých ľudí: Aká je situácia v okresoch Dolného Zemplína?
Foto: Slávka Kellová

V celoslovenských štatistikách nezamestnanosti Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny patria okresom z Dolného Zemplína popredné priečky. Nie sme na tom ešte tak zle, ako napríklad Gemer, ale nemáme sa ani čím pýšiť.

V poradí okresov podľa miery evidovanej nezamestnanosti v SR za mesiac apríl patrilo Trebišovu nelichotivé 8. miesto (24,54 %), Sobranciam 13. miesto (22,86 %) a okresu Michalovce 24. miesto (19,02 %). Najnižšiu mieru nezamestnanosti ma už tradične okres Bratislava I. (4,93 %).

Absolvent = nezamestnaný

Medzi najrizikovejšie skupiny ľudí, ktorí majú na trhu prácu najťažšiu pozíciu patria mladí ľudia do 25 rokov (často čerství absolventi), ľudia nad 50 rokov a dlhodobo nezamestnaní. V okrese Trebišov bolo ku koncu apríla zaevidovaných 13 690 uchádzačov o zamestnanie, z toho bolo až 2 282 ľudí do 24 rokov a 1 774 od 25 do 29 rokov. To predstavuje až takmer 30 % zo všetkých evidovaných nezamestnaných.

Okres Sobrance na tom nie je o nič lepšie. Evidovaných nezamestnaných tam bolo ku koncu apríla 2 723, z toho mladých ľudí do 29 rokov 872, čo predstavuje viac ako 32 % z celkového počtu nezamestnaných.

Najväčší okres Dolného Zemplína v tomto ukazovateli v porovnaní so susedmi v ničom nevyniká. Ku koncu apríla bolo v okrese Michalovce evidovaných 11 072 uchádzačov, z toho mladých do 24 rokov bolo 2 002 a od 25 do 29 rokov 1 462 ľudí. To je viac ako 31 % z celkového počtu.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame