Správy

Ochranári začali s vyznačovaním novej prírodnej rezervácie

Rezervácia Vihorlatský prales vznikla v polovici septembra. Odvtedy sú v teréne aj ochranári, aby vytýčili hranice chránenej oblasti.

Ilustračný obrázok k článku Ochranári začali s vyznačovaním novej prírodnej rezervácie
Zdroj: TASR/Jana Ďurašková

Vihorlatský prales je po novom zaradený medzi prírodné rezervácie. Na jej vyznačenie použijú ochranári zo Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Vihorlat 21 stĺpov s tabuľami informujúcimi o jej hranici. Ako uviedli strážcovia správy Ľubomír Hrinko a Ján Vataha, kým ochranári vyznačia hranicu rezervácie, zónu B a ochranné pásmo novej prírodnej rezervácie, v teréne nachodia aj viac ako 100 kilometrov.

„So značením sme začali 15. septembra, odkedy nadobudlo platnosť nariadenie vlády SR, ktorým sa vyhlásila prírodná rezervácia Vihorlatský prales a jej ochranné pásmo,“ priblížili strážcovia Správy CHKO Vihorlat. Hranice novej prírodnej rezervácie vyznačujú vertikálne, stĺpmi s informačnými tabuľami a tiež vodorovnými pruhmi na stromoch stojacich na jej hranici.

Dôležitá je farba

Pruhové označenie na hraničných stromoch a stĺpikoch po obvode chráneného územia a jeho ochranného pásma a zón pozostáva z dvoch farebných pruhov oddelených medzerou. Kým horný pruh značia po celom obvode stromu vo výške 130 centimetrov, dolný pruh vyznačia len po vonkajšej časti obvodu prírodnej rezervácie.

„Pri súbehu hraníc priľahlých chránených území, ich ochranných pásiem alebo zón sa orientácia dolného polpruhu na spoločnej hranici pravidelne strieda. Chránené územia sa označujú červenou farbou, ich ochranné pásma žltou farbou a zóny modrou farbou,“ doplnili Hrinko s Vatahom. Ako dodali, v lese strávia značením aj osem hodín denne.

Vynovia aj informačné tabule

Zuzana Argalášová, poverená riadením Správy CHKO Vihorlat, v tejto súvislosti uviedla, že ochranári v teréne vykonávajú aj obnovu a údržbu informačných tabúľ, značenia a panelov náučných chodníkov, ktorých je správa zriaďovateľom. Pripomína však, že značenie a údržbu turistických chodníkov spravuje Klub slovenských turistov, nie ochranári.

Prírodná rezervácia Vihorlatský prales s výmerou 2 160 hektárov sa rozprestiera v okresoch Humenné, Snina, Michalovce a Sobrance. Je súčasťou lokality svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy. Rezervácia má zónu A s výmerou 1 574 hektárov, kde platí piaty stupeň ochrany, a zónu B s výmerou 586 hektárov so štvrtým stupňom ochrany. Ochranné pásmo, kde platí tretí stupeň ochrany, má rozlohu 246 hektárov.

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

Zdroj: TASR

Rýchle správy

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

Najčítanejšie