Správy

Pripravte vaše kontajnery: Radnica zverejnila vývoz odpadu

Sú vaše kontajnery v Michalovciach preplnené odpadom? Pozrite si rozdelenie obvodov a odvoz odpadu.

Ilustračný obrázok k článku Pripravte vaše kontajnery: Radnica zverejnila vývoz odpadu
Zdroj: TASR/Diana Semanová

Mesto zverejnilo plán triedeného zberu na rok 2021. Obyvatelia by sa mali snažiť o minimalizáciu objemu produkovaného odpadu, a to stláčaním či rezaním kartónových krabíc, ktoré patria do modrých nádob, a tiež plastov, kovov i nápojových kartónov zbieraných do žltých nádob.

Technické a záhranícke služby mesta Michalovce zverejnili plán triedeného zberu pre jednotlivé obvody.

Rozdelenie obvodov a vývoz odpadov

Pri vrecovom systéme zberu je mesto rozdelené na jednotlivé obvody:

4– obvod – S. H. Vajanského vpravo – Odbojárov, T. J. Moussona, J. A. Gagarina, J. Palkoviča, J. Palárika, B. Nemcovej, Svornosti , M. Kopernika, P. Ľ. Holubyho , P. J. Šafárika, Zemplínska, J. Kalinčiaka, T. Vansovej, J. I. Bajzu, Agátová, J. Jánošíka, Cyrila a Metoda, N. V. Gogoľa, J. Bottu, Tehliarska, Hrnčiarska, Remeselnícka, Kamenárska

5 – obvod – S. H. Vajanského vľavo po Masarykovu – J. G. Tajovského, Gen. Petrova, L. N. Tolstého, J. Záborského, Pribinova, A. I. Dobrianského, Š. Moyzesa, A. Kmeťa, A. S. Puškina, M. Nešpora, Cyrila a Metoda, Vyškovská, B. S. Timravy, Hviezdoslavova, Duklianska, Obrancov mieru

6 – obvod – M. Kukučína, Lúčna, J. Borodáča, M. Benku, J. Fándliho, M. Uhra, E. Urxa, Krátka, Višňová, Villa real, 1. mája, 9. mája, Úzka, S. Tomášika, Široká, Dr. V. Clementisa, P. Horova, L. Novomeského, Lipová, Borovicová, Topoľová, Brezová, Jedľová, Liesková, Sosnová, Smreková, Brestová, Partizánska, SNP, Š. Fidlíka, Starolaborecká, M. Bónu, Športová, A. Hrehovčíka

7 – obvod – Nábrežie J.M. Hurbana, Verbovčík, Ľ. Štúra, Farská, Mojmírova, Rastislavova, Gorazdova, Svätoplukova, Koceľova, V. I. Čapajeva, F. Kubača, Samova, Čs. armády, A. S. Suvorova, M. I. Kutuzova, Užhorodská, F. Kráľa, J. Jessenia, J. Kostru, F. Hečku, Záhradná, J. Alexyho, I. Krasku, M. Aleša, Čajkovského, A. Bernoláka, A. S. Makarenka, Pri sýpke, Petra Jilemnického

8 – obvod – Topolianská, Jarná, Letná, Močarianská, Barč Ivana, Slovenská, Pri mlyne, Kapušianska, Vrbovecká, Meďovská, S. Tešedíka, Tichá

Vývoz v jednotlivých obvodoch sa v roku 2021 bude realizovať v týchto termínoch:

 • | OBVOD 4 | OBVOD 5| OBVOD 6 | OBVOD 7 | OBVOD 8 |
 • 05.01.2021 07.01.2021 21.01.2021 26.01.2021 28.01.2021
 • 02.02.2021 04.02.2021 18.02.2021 23.02.2021 25.02.2021
 • 02.03.2021 04.03.2021 18.03.2021 23.03.2021 25.03.2021
 • 30.03.2021 01.04.2021 15.04.2021 20.04.2021 22.04.2021
 • 27.04.2021 29.04.2021 13.05.2021 18.05.2021 20.05.2021
 • 25.05.2021 27.05.2021 10.06.2021 15.06.2021 17.06.2021
 • 22.06.2021 24.06.2021 08.07.2021 13.07.2021 15.07.2021
 • 20.07.2021 22.07.2021 05.08.2021 10.08.2021 12.08.2021
 • 17.08.2021 19.08.2021 09.09.2021 21.09.2021 23.09.2021
 • 28.09.2021 30.09.2021 14.10.2021 19.10.2021 21.10.2021
 • 26.10.2021 28.10.2021 11.11.2020 16.11.2021 18.11.2021
 • 23.11.2021 25.11.2021 09.12.2021 14.12.2021 16.12.2021
Recyklujete a triedite odpad?

Áno 88.9%
Nie 0%
Občas 11.1%

Prečítajte si tiež

ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk

Najčítanejšie