Rok Vinianskeho hradu na fotkách: Toto sa tam podarilo zrealizovať!

Viniansky hrad je bezpochyby veľkým turistickým lákadlom. A počas uplynulého roka pokračovala jeho obnova. Takto sa tam pracovalo...

Veronika Ondo-Cholewová

Na zrúcanine Vinianskeho hradu sa pracuje už dlhodobo. V súčasnej dobe na hrade pôsobí občianske združenie Zemplínsko-užská hradná cesta, ktoré sa snaží o jeho obnovu. Pozrite si, čo sa im v roku 2017 podarilo zrealizovať.

Je to výnimočné

Na Vinianskom hrade je vidieť ďalší kus urobenej práce, o ktorý sa pričinili dobroľníci počas sezóny 2017. „Počas sezóny sa nám podarilo odkryť hradnú bránu, druhú v poradí čo sa týka archeologických nálezov, no prvú vo výstavbe hradu,“ informovalo občianske združenie Zemplínsko-užská hradná cesta.

Ako ďalej dodalo, je to výnimočné v tom, že na jednom hrade sú až dve brány v jednej línií hradieb. Vlani taktiež ďalej pokračovala obnova hradu a statické zabezpečenie múrov.

Remeselné dielne

„Mohli ste si všimnúť, že každoročne pracujeme v remeselných dielňach, v ktorých sa pretvárajú materiály na využiteľné časti pre hrad,“ zverejnilo hradné združenie. Práce sa vykonávali hlavne na renesančnom paláci a tiež na trojuholníkovej veži v severnej časti hradu.

„Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli hradu a navštívili hrad,“ dodalo na záver združenie. Aj keď sezónne práce aktuálne na hrade neprebiehajú, hrad je voľne prístupný.

Pozrite si fotografie z prác a aktivít na hrade nad Vinným z roku 2017

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame