Najlepší na Michalovce24.sk

  1. Iveta Soročinová (58.1s) 50%
  2. Tibor Tabak (81.89s) 50%
  3. Alena Štefaničová (102.21s) 40%

Najlepší hráči

  1. Iveta Soročinová (58.1s) 50%
  2. Tibor Tabak (81.89s) 50%
  3. Alena Štefaničová (102.21s) 40%