Najlepší na Michalovce24.sk

 1. Katarína Kamasová (41.52s) 100%
 2. Dominika Jencova (39.58s) 90%
 3. Rastislav Pauločík (71.84s) 80%
 4. Tibor Tabak (61.96s) 70%
 5. e l (64.98s) 70%
 6. rony m (66.89s) 70%
 7. Alena Štefaničová (70.03s) 70%
 8. Peter Bilohuščin (91.18s) 70%
 9. Anna Becová (81.38s) 60%
 10. eduard kotora (120.12s) 60%

Najlepší hráči

 1. Katarína Kamasová (41.52s) 100%
 2. Dominika Jencova (39.58s) 90%
 3. Rastislav Pauločík (71.84s) 80%
 4. Tibor Tabak (61.96s) 70%
 5. e l (64.98s) 70%
 6. rony m (66.89s) 70%
 7. Alena Štefaničová (70.03s) 70%
 8. Peter Bilohuščin (91.18s) 70%
 9. Anna Becová (81.38s) 60%
 10. eduard kotora (120.12s) 60%