Najlepší na Michalovce24.sk

 1. Peter Zapatický (49.57s) 80%
 2. Veronika Ondo-Cholewová (58.27s) 80%
 3. JOZEF ČOPŇAK (65.4s) 80%
 4. Alena Štefaničová (93.99s) 70%
 5. Iveta Soročinová (52.75s) 60%
 6. Peter Bilohuščin (62.1s) 60%
 7. Tibor Tabak (78.18s) 60%
 8. Tibor Tabak (96.99s) 40%

Najlepší hráči

 1. Peter Zapatický (49.57s) 80%
 2. Veronika Ondo-Cholewová (58.27s) 80%
 3. JOZEF ČOPŇAK (65.4s) 80%
 4. Alena Štefaničová (93.99s) 70%
 5. Iveta Soročinová (52.75s) 60%
 6. Peter Bilohuščin (62.1s) 60%
 7. Tibor Tabak (78.18s) 60%
 8. Tibor Tabak (96.99s) 40%