Najlepší na Michalovce24.sk

 1. Dominika Špliňová (28.18s) 100%
 2. Kvetoslava Drobotová (65.55s) 80%
 3. Maja Cmr (79.06s) 80%
 4. viera Knapcová (92.69s) 70%
 5. Iveta Soročinová (81.34s) 60%
 6. Alena Štefaničová (84.15s) 40%

Najlepší hráči

 1. Dominika Špliňová (28.18s) 100%
 2. Kvetoslava Drobotová (65.55s) 80%
 3. Maja Cmr (79.06s) 80%
 4. viera Knapcová (92.69s) 70%
 5. Iveta Soročinová (81.34s) 60%
 6. Alena Štefaničová (84.15s) 40%