Najlepší na Michalovce24.sk

 1. Rastislav Pauločík (33.86s) 100%
 2. Veronika Ondo-Cholewová (52.28s) 80%
 3. JOZEF ČOPŇAK (68.84s) 80%
 4. Tibor Tabak (65.84s) 70%
 5. Iveta Soročinová (65.06s) 60%
 6. Ladislav Plutko (136.93s) 40%
 7. Alena Štefaničová (117.06s) 30%

Najlepší hráči

 1. Rastislav Pauločík (33.86s) 100%
 2. Veronika Ondo-Cholewová (52.28s) 80%
 3. JOZEF ČOPŇAK (68.84s) 80%
 4. Tibor Tabak (65.84s) 70%
 5. Iveta Soročinová (65.06s) 60%
 6. Ladislav Plutko (136.93s) 40%
 7. Alena Štefaničová (117.06s) 30%