Najlepší na Michalovce24.sk

 1. Ingrid Serdyova (19.69s) 100%
 2. Martin Tomko (20.78s) 100%
 3. Julius Pivarník (20.86s) 100%
 4. Silvia Tušimová (24.02s) 100%
 5. Martin Koščo (24.9s) 100%
 6. Zuzana Bullova (28.48s) 100%
 7. Monika Čižmarova (30.78s) 100%
 8. Rastislav Pauločík (30.96s) 100%
 9. Antonia Bžanová (32.87s) 100%
 10. Igor Juhas (33.98s) 100%

Najlepší hráči

 1. Ingrid Serdyova (19.69s) 100%
 2. Martin Tomko (20.78s) 100%
 3. Julius Pivarník (20.86s) 100%
 4. Silvia Tušimová (24.02s) 100%
 5. Martin Koščo (24.9s) 100%
 6. Zuzana Bullova (28.48s) 100%
 7. Monika Čižmarova (30.78s) 100%
 8. Rastislav Pauločík (30.96s) 100%
 9. Antonia Bžanová (32.87s) 100%
 10. Igor Juhas (33.98s) 100%