Najlepší na Michalovce24.sk

 1. Alena Štefaničová (64.85s) 90%
 2. Silvia Tušimová (43.73s) 80%
 3. Rastislav Pauločík (44.62s) 80%
 4. Tibor Tabak (49.89s) 80%
 5. Monika Čižmarova (58.85s) 80%
 6. Iveta Soročinová (55.03s) 60%

Najlepší hráči

 1. Alena Štefaničová (64.85s) 90%
 2. Silvia Tušimová (43.73s) 80%
 3. Rastislav Pauločík (44.62s) 80%
 4. Tibor Tabak (49.89s) 80%
 5. Monika Čižmarova (58.85s) 80%
 6. Iveta Soročinová (55.03s) 60%