Najlepší na Michalovce24.sk

 1. Tibor Tabak (65.4s) 70%
 2. Veronika Ondo-Cholewová (69.28s) 70%
 3. Alena Štefaničová (44.18s) 60%
 4. Igor Juhas (61.29s) 60%
 5. Michal Molnar (74.22s) 60%
 6. e l (75.52s) 60%

Najlepší hráči

 1. Tibor Tabak (65.4s) 70%
 2. Veronika Ondo-Cholewová (69.28s) 70%
 3. Alena Štefaničová (44.18s) 60%
 4. Igor Juhas (61.29s) 60%
 5. Michal Molnar (74.22s) 60%
 6. e l (75.52s) 60%