Najlepší na Michalovce24.sk

 1. Andy Gencova (33.61s) 100%
 2. V K (52.29s) 100%
 3. Kvetava X (80.74s) 100%
 4. Alena Štefaničová (83.9s) 90%
 5. Vladimir Smriga (94.1s) 80%
 6. Tibor Tabak (98.17s) 70%
 7. Iveta Soročinová (59.77s) 60%
 8. Tibor Tabak (83.09s) 60%
 9. e l (134.79s) 60%
 10. Dávid Marcin (55.4s) 50%

Najlepší hráči

 1. Andy Gencova (33.61s) 100%
 2. V K (52.29s) 100%
 3. Kvetava X (80.74s) 100%
 4. Alena Štefaničová (83.9s) 90%
 5. Vladimir Smriga (94.1s) 80%
 6. Tibor Tabak (98.17s) 70%
 7. Iveta Soročinová (59.77s) 60%
 8. Tibor Tabak (83.09s) 60%
 9. e l (134.79s) 60%
 10. Dávid Marcin (55.4s) 50%