Najlepší na Michalovce24.sk

 1. Bianka Maďarová (29.24s) 100%
 2. Jana Mandelová (31.54s) 100%
 3. Dominika Špliňová (32.65s) 100%
 4. Monika Marcinková (35.5s) 100%
 5. Katarína Kamasová (38.39s) 100%
 6. rony m (50.9s) 100%
 7. Jaroslav Ondernický (57.35s) 100%
 8. Alena Štefaničová (65s) 100%
 9. Zuzana Plančáková (67.82s) 100%
 10. Alex Ivanko (38.14s) 90%

Najlepší hráči

 1. Bianka Maďarová (29.24s) 100%
 2. Jana Mandelová (31.54s) 100%
 3. Dominika Špliňová (32.65s) 100%
 4. Monika Marcinková (35.5s) 100%
 5. Katarína Kamasová (38.39s) 100%
 6. rony m (50.9s) 100%
 7. Jaroslav Ondernický (57.35s) 100%
 8. Alena Štefaničová (65s) 100%
 9. Zuzana Plančáková (67.82s) 100%
 10. Alex Ivanko (38.14s) 90%