Najlepší na Michalovce24.sk

 1. Dávid Marcin (30.92s) 100%
 2. martina szabadosova (33.63s) 100%
 3. e l (47.71s) 100%
 4. Iveta Soročinová (50.93s) 100%
 5. Alena Štefaničová (66.1s) 100%
 6. Viera Čorná (36.24s) 90%
 7. Anna Tomková (40.88s) 90%
 8. Silvia Tušimová (45.82s) 90%
 9. Zuzana Chocholova (54.77s) 90%
 10. JOZEF ČOPŇAK (58.33s) 90%

Najlepší hráči

 1. Martin Poľakovský (18.93s) 100%
 2. Ľubomír Hudačko (24.2s) 100%
 3. Zuzana Janičkanová (28.76s) 100%
 4. Barbora Mihoková (29.42s) 100%
 5. Dávid Marcin (30.92s) 100%
 6. Janka Hiščarová (31.65s) 100%
 7. martina szabadosova (33.63s) 100%
 8. Michal Sládek (34.16s) 100%
 9. Alena Mojžišová (37.04s) 100%
 10. Lenka Večurkovská (37.25s) 100%