Najlepší na Michalovce24.sk

 1. Martin Urban (46.31s) 89%
 2. Martin Molnár (85.76s) 78%
 3. Iveta Soročinová (45.5s) 67%
 4. Veronika Stofova (55.02s) 67%
 5. Alena Štefaničová (58.77s) 67%
 6. Tibor Tabak (63.13s) 67%
 7. Tibor Tabak (67.44s) 67%
 8. Veronika Ondo-Cholewová (72.57s) 67%
 9. Maria Kužmova (92.16s) 67%
 10. Lenka Gondeková (125.1s) 33%

Najlepší hráči

 1. Martin Urban (46.31s) 89%
 2. Martin Molnár (85.76s) 78%
 3. Iveta Soročinová (45.5s) 67%
 4. Veronika Stofova (55.02s) 67%
 5. Alena Štefaničová (58.77s) 67%
 6. Tibor Tabak (63.13s) 67%
 7. Tibor Tabak (67.44s) 67%
 8. Veronika Ondo-Cholewová (72.57s) 67%
 9. Maria Kužmova (92.16s) 67%
 10. Lenka Gondeková (125.1s) 33%