Najlepší na Michalovce24.sk

  1. Iveta Soročinová (72.86s) 70%
  2. Alena Štefaničová (72.31s) 40%

Najlepší hráči

  1. Iveta Soročinová (72.86s) 70%
  2. Alena Štefaničová (72.31s) 40%