Veronika Ondo-Cholewová Rôzne

Zemplínska organizácia cestovného ruchu hľadá riaditeľa: Takýto plat ponúka

Ak si v novom roku hľadáte prácu, zbystrite pozornosť. Takúto pracovnú pozíciu chcú obsadiť v Michalovciach.

Ilustračný obrázok k článku Zemplínska organizácia cestovného ruchu hľadá riaditeľa: Takýto plat ponúka
Foto: Veronika Ondo-Cholewová / Zdroj: Dnes24.sk

Do pozornosti vám dávame výberové konanie na pozíciu výkonného riaditeľa Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu.

VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU VÝKONNÉHO RIADITEĽA

Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu (ZOOCR) vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: Výkonný riaditeľ Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu

Názov zamestnávateľa: Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu (predpokladaný termín nástupu: 1. marca 2020 )

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • – úplné stredné vzdelanie s maturitou, vyššie vzdelanie výhodou
 • – minimálne 5 rokov praxe, z toho 3 roky v oblasti cestovného ruchu, manažmentu,
 • marketingu alebo finančného riadenia
 • – skúsenosti s tvorbou projektov

Iné kritériá na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:

 • – uchádzač(ka) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť) podľa zák. č. 552/2003 Z. z. v platnom znení
 • – absolvovať výberové konanie formou pohovoru, základný okruh
 • požadovaných znalostí a zručností
 • – aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka,
 • slovom a písmom
 • – znalosť práce s PC: Windows, kancelársky balík MS Office
 • – znalosť zákona č. 91/2010 o podpore cestovného ruchu v zn. n. p.
 • – znalosť regiónu dolný Zemplín
 • – znalosť legislatívy v oblasti účtovníctva, verejnej správy a verejného obstarávania

Požiadavky na výkon práce:

 • – tvorba a realizácia marketingu a propagácie cestovného ruchu členov ZOOCR
 • – príprava rozpočtu, čerpanie finančných zdrojov
 • – podávanie žiadosti o získanie finančných príspevkov z dotácií, grantov, projektov
 • – príprava ročného plánu aktivít, zabezpečenie jeho plnenia, vyhotovenie výročnej správy
 • o činnosti organizácie a vývoji cestovného ruchu
 • – zabezpečenie administratívnej agendy ZOOCR

Ponúkaná základná zložka mzdy:

 • – základný mesačný plat minimálne 710,00 €.

Okrem zákonných príplatkov je k platu možné priznať nenárokové zložky mzdy.

Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddeliteľná súčasť žiadosti:

 • – štruktúrovaný pracovný životopis s uvedením vzdelania, doterajšej praxe a znalosti

Vybraní uchádzači na výberovom konaní doložia:

 • – fotokópiu dokladu o vzdelaní
 • – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • – písomný zámer rozvoj destinácie dolný Zemplín v rozsahu maximálne jedna A 4

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní: do 24. januára 2020 (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doručená). Písomne na adresu: Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu, Námestie osloboditeľov 30, 07101 Michalovce, alebo mailom na adresu: zoocr@gmail.com . Na výberové konanie budú pozvaní iba vybraní uchádzači osobitnou pozvánkou.

Poznámka: Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas ZOOCR na spracovanie a uchovanie poskytnutých osobných údajov na účely výberového konania. Súhlasí, aby po skončení výberového konania boli poskytnuté osobné údaje archivované na ZOOCR a so zverejnením výsledku a priebehu výberového konania.

Ak chcete dostávať pravidelný prísun čerstvých správ z Michaloviec a okolia, sledujte nás na Facebooku, Instagrame a Twitteri.

Michalovčanka Helena Kočišková sa venuje paličkovanej čipke. Pozrite si to vo videu nižšie.

Video: Veronika Ondo-Cholewová / Zdroj: Dnes24.sk

Hl. foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie